overenyweb.cz

Poslední registrace

Nápověda / Nastavení notifikací / Poslední registrace

Tento typ notifikací je vhodný pro poptávkové a rezervační webu. Dále pak pro e-shopy, které sbírají registrace do obchodu nebo k odběru novinek.

1. Pravidla zobrazení

Pro urychlení jsme nastavili výchozí hodnoty nastavení za vás. Vše si nicméně můžete upravit dle svých preferencí.

Text notifikace
Předvyplněný text “má dokončenou registraci” můžete editovat. Upravte text tak, aby odpovídal provedené akci. Například: “se právě přihlásil odběru novinek”.

Zobrazení maximálně posledních 10 registrací
Zvolte si, kolik z posledních registrací vašich zákazníků máme v notifikacích zobrazit.

Minimální počet pro zobrazení je 5
Pokud jsme za určený čas nezaznamenali alespoň 5 registrací na vašem webu, notifikace “Poslední registrace” se nebudou zobrazovat. Tuto hodnotu můžete libovolně měnit.

Registrace za posledních 5 dní
Ve výchozím nastavení se v notifikacích zobrazí pouze registrace, které jsme zaznamenali za posledních 5 dní. Také tuto hodnotu si však můžete libovolně upravit.

Nerozpoznaná jména jako “Návštěvník”
Pokud z nějakého důvodu nedokážeme identifikovat jméno zaslané z vašeho registračního formuláře, zobrazíme místo jména návštěvníka “Návštěvník”.

Ukázat návštěvníkům vlastní registrace
Zde máte možnost nastavit, zda chcete zobrazit notifikaci s registrací návštěvníkovi, který ji vytvořil.

Opakování notifikací
Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta. To znamená, že notifikace se budou neustále opakovat. Pokud byste chtěli každou novou registraci zobrazit pouze jednou, stačí tuto funkci vypnout. 

2. Spárování

Toto je velice důležitý krok a pokud nenastavíte spárování správně, nebudou se notifikace zobrazovat. Je potřeba nastavit URL adresu, na které se nachází registrační formulář vašeho webu. To nám pomůže zobrazit správná data v notifikacích.

Do pole “Zahrnuje” zkopírujte odkaz na stránku, na které se nachází registrační formulář vašeho webu. Konkrétně zde zkopírujte adresu, na které zákazník vyplňuje své jméno. Následně potvrďte klávesou Enter nebo klikněte na tlačítko “+” v tomto poli.

Pokud máte na webu více formulářů a chcete, aby se v notifikacích nezobrazovaly registrace z některého z nich, vylučte tuto stránku. Stačí k tomu vložit odkaz na daný formulář do pole “Vylučuje (nepovinné) a opět potvrdit klávesou Enter nebo tlačítkem “+”.

Pokud je to potřeba, můžete přidat více podmínek. Pro tuto možnost klikněte na tlačítko “Přidat podmínku”.

Nezapomeňte své nastavení uložit.


Veškerá data začínáme sbírat až od chvíle, kdy nasadíte Pixel kód na váš web. Pokud jste tedy například nasadili Pixel kód dnes a včera jste zaznamenali 10 registrací, tyto registrace se v notifikacích nemohou zobrazit.