overenyweb.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce

Vaše osobní údaje sbírá firma OvěřenýWeb s.r.o., IČO: 17188211, DIČ: CZ17188211, se sídlem náměstí Republiky 57/27, Soběslav I, 392 01 Soběslav, spisová značka: C 32238, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, která provozuje aplikaci a web Overenyweb.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

V průběhu zpracování dat nás můžete kontaktovat telefonicky +420 604 113 528 nebo e-mailem info@overenyweb.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami dobrovolně a bezplatně svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Newsletter projektu Overenyweb:

 • Zpracováváme vaši e-mailovou adresu a jméno.
 • Účelem je zasílání novinek a informací z projektu Overenyweb.
 • Právním základem je souhlas.
 • Vaše údaje uchováváme po dobu udělení souhlasu, dokud se neodhlásíte, a maximálně 3 roky.

 

Uživatelský účet Overenyweb 14 zdarma:

 • Zpracováváme vaši e-mailovou adresu a jméno.
 • Účelem je vytvoření přístupu do uživatelského rozhraní aplikace a návazná e-mailová komunikace.
 • Právním základem je aktivace 14 dní zdarma po registraci do aplikace.
 • Vaše údaje uchováváme po dobu existence vašeho Uživatelského účtu – tj. do doby, než bude Uživatelský účet zrušen Správcem na základě žádosti uživatele odeslané na e-mail info@overenyweb.cz nebo z důvodu nevyužívání účtu po dobu delší než 1 rok.

 

Uživatelský účet Overenyweb ve vybraném placeném tarifu:

 • Zpracováváme údaje potřebné k plnění smlouvy při nákupu tarifu – vaše jméno, příjmení, firmu, poštovní adresu, telefon, e-mail, IČO, DIČ, tarif a informace o způsobu platby.
 • Účelem je vystavení faktury dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, identifikace bezhotovostních plateb a vytvoření a správu uživatelského účtu v aplikaci. Současně vás zařadíme do rozesílky newsletteru s novinkami v projektu Overenyweb.
 • Právním základem je plnění smlouvy – oprávněný zájem.
 • Vaše údaje uchováváme po dobu vašeho souhlasu – než se ze zasílání odhlásíte, ale maximálně 3 roky.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Kdo osobní údaje zpracovává

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatelem poskytnutých údajů v rozsahu, který je závislý na účelu zpracování, jsou:

 • Overenyweb s.r.o. je provozovatel aplikace a webu Overenyweb.cz.
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – pro webovou analytiku, PPC reklamy a remarketing.
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F – pro PPC reklamu a remarketing.
 • Společnost Stripe Payments Europe (Stripe, Inc.) – platební brána zajišťující platby.

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Soubory cookie

V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@overenyweb.cz.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na informace, které jsme splnili touto stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup, kterým se můžete kdykoliv dotázat a my vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Právo na doplnění a změnu osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly vždy aktuální, správné a úplné.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, na vaši žádost smažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsou vázány jiným zákonem (např. evidence daňových dokladů). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • Ukončení zasílání newsletterů. Sami se můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli našeho e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na e-mailu info@overenyweb.cz

Máte-li podezření, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud přednostně informujete nás, abychom mohli toto pochybení co nejdříve napravit k oboustranné spokojenosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 10. 06. 2022.