overenyweb.cz

Vložte Zboží.cz API klíč

Nápověda / Začněte zobrazovat notifikace / Vložte Zboží.cz API klíč

Máte recenze na Zboží.cz? Výborně! Recenze jsou tím nejlepším sociálním důkazem a díky jejich zobrazení v notifikacích zvýšíte konverzní poměr vašeho webu. 

1. Přihlaste se do administrace vašeho Zboží.cz účtu

V hlavním menu klikněte na záložku “Provozovna”. Zde naleznete výpis všech vašich registrovaných e-shopů.

2. Zkopírujte ID provozovny

Vyberte e-shop, který chcete propojit s aplikací Overenyweb.cz a zkopírujte ID tohoto e-shopu.

V aplikaci Overenyweb.cz přejděte na záložku “Propojení” a klikněte na tlačítko “Přidat” u položky Zboží.cz.
Zde vložte zkopírované ID provozovny.

3. Vygenerujte API klíč ve Zboží.cz

Přejděte zpět do administrace účtu ve Zboží.cz. U vybraného e-shopu klikněte na záložku “Správa provozovny” ve sloupci “Akce”.
V levém menu klikněte na záložku “Správa API”. A do připraveného pole vložte zkopírované ID provozovny a vytvořte nový API klíč.
Takto vygenerovaný API klíč zkopírujte a vložte jej do aplikace Overenyweb.cz a klikněte na tlačítko “zkontrolovat”. Pokud se zobrazí zelená fajfky a nápis “Aktivní”, vše proběhlo v pořádku a nyní vše potvrďte kliknutím na tlačítko “Přidat”.

Nyní už jen stačí nastavit první kampaň a začít recenze zobrazovat na vašich webových stránkách.