overenyweb.cz

Jak funguje odečítání kreditů?

Nápověda / FAQ  / Jak funguje odečítání kreditů?

Jak funguje odečítání kreditů?​

Za každé zobrazení stránky, na které je nasazený Pixel kód, je odečten 1 kredit. Pokud tedy návštěvník webu prokliká více stránek, za návštěvu každé stránky dojde k odečtu jednoho kreditu.

Kdy dochází k obnově kreditů?

Kredity jsou obnovovány každy měsíc. K obnově dochází vždy k daty výročí zaplacení faktury.

Pokud tedy zaplatíte fakturu k 21.3.2024, budou kredity obnoveny k 21.4.2024. 

Počet kreditů je Vám vždy navýšen dle aktuálního tarifu.