UTM parametr

Pokud vlastníte webové stránky a chcete měřit účinnost svých online kampaní, je pravděpodobné, že jste se setkali s pojmem UTM parametr. UTM parametry jsou klíčovými prvky pro měření úspěšnosti online marketingových kampaní a pomáhají vám pochopit, jak efektivní jsou vaše webové stránky a zdroje provozu. V tomto článku si vysvětlíme, co je UTM parametr a jak ho používat.

Snímek obrazovky 2023-05-22 v 15.36.07

Co je UTM parametr?

UTM parametr je kódový řetězec, který se připojuje k URL adrese webové stránky a pomáhá vám sledovat, odkud přicházejí návštěvníci na vaše stránky a jaké kanály nebo zdroje je přinesly. Tyto parametry se skládají z několika klíčových prvků, včetně názvu kampaně, zdroje provozu, média a dalších. Například, když vytváříte reklamu na Facebooku, můžete vytvořit UTM parametry, které vám pomohou identifikovat, jak efektivní byla tato reklama v generování provozu na vašich webových stránkách.

Jak používat UTM parametry?

Používání UTM parametrů je relativně jednoduché. Nejprve musíte vytvořit speciální odkazy se správně formátovanými UTM parametry, které budou spojovat zdroj návštěvnosti s vaší webovou stránkou. Můžete použít nástroje pro tvorbu UTM parametrů, jako je například Google URL Builder, který vám pomůže vytvořit odkazy s UTM parametry.

Když máte odkazy s UTM parametry vytvořeny, můžete je začít používat v různých marketingových kampaních a sledovat účinnost každé z nich. Poté, co se návštěvníci dostanou na vaše stránky, budou se UTM parametry automaticky zaznamenány v nástrojích pro analýzu návštěvnosti, jako je například Google Analytics. Tímto způsobem můžete sledovat, jaký kanál nebo zdroj provozu přinesl nejvíce návštěvnosti na vaše stránky a jaké kampaně byly nejúspěšnější v generování konverzí.

Jak vytvořit utm parametr?

Vytvoření UTM parametrů je poměrně jednoduché. Následujte tyto kroky:

 1. Zvolte si nástroj pro generování UTM parametrů: Existuje několik online nástrojů, které vám umožní snadno vytvořit UTM parametry. Mezi nejčastěji používané patří Google URL Builder, který je zdarma k dispozici v rámci Google Analytics. Můžete také najít další nástroje třetích stran, které nabízejí podobné funkce.
 2. Určete cíl a klíčové prvky UTM parametrů: Zjistěte, jaké informace chcete získat pomocí UTM parametrů. Typicky se používají následující klíčové prvky:
  • Campaign Source (Zdroj kampaně): Určuje zdroj provozu, například Google, Facebook, e-mailová kampaň atd.
  • Campaign Medium (Médium kampaně): Popisuje druh provozu, jako je e-mail, CPC (cost-per-click), sociální média atd.
  • Campaign Name (Název kampaně): Identifikuje konkrétní název kampaně nebo propagační akce.
  • Campaign Term (Klíčové slovo kampaně): Volitelný prvek pro označení klíčových slov v PPC reklamách.
  • Campaign Content (Obsah kampaně): Volitelný prvek, který umožňuje rozlišovat různé varianty odkazů nebo reklamních textů.
 3. Použijte nástroj pro generování UTM parametrů: Otevřete nástroj pro generování UTM parametrů, který jste vybrali, a vyplňte požadované informace, jako je URL vašeho webu, zdroj kampaně, médium kampaně, název kampaně a další potřebné údaje. Nástroj vytvoří URL s UTM parametry, kterou můžete použít ve svých marketingových kampaních.
 4. Použití UTM parametrů: Vložte vytvořenou URL s UTM parametry do vašich marketingových kanálů, jako jsou odkazy v e-mailových kampaních, reklamních bannerech, sociálních médiích apod. Tímto způsobem budete moci sledovat, které zdroje provozu přinášejí návštěvníky na vaše webové stránky a jak efektivní jsou vaše kampaně.

Několik tipů, které byste měli mít na paměti při práci s UTM parametry

 1. Sledujte a analyzujte data: Jakmile jsou UTM parametry v provozu, je důležité pravidelně sledovat a analyzovat data, která poskytují nástroje pro analýzu návštěvnosti, například Google Analytics. Zde můžete vidět, jaké zdroje provozu fungují nejlépe, které kampaně přinášejí nejvíce konverzí a které kanály jsou nejefektivnější.
 2. Udržujte konzistentní a strukturovaný přístup: Abyste mohli srovnávat výsledky a analyzovat data, je důležité udržovat konzistentní a strukturovaný přístup při vytváření UTM parametrů. Ujistěte se, že jednotlivé kampaně mají jasně definované zdroje, média a názvy, aby bylo snadné je rozlišovat a porovnávat.
 3. Testujte různé prvky: UTM parametry vám umožňují testovat různé prvky ve svých kampaních. Například můžete vytvořit dvě různé verze reklamy na sociálních médiích se stejným zdrojem a médiem, ale s různým obsahem. Sledujte, která verze generuje více kliknutí a konverzí, a použijte tato data k optimalizaci svých budoucích kampaní.
 4. Nezapomeňte na správnou implementaci: Ujistěte se, že všechny UTM parametry jsou správně implementovány v URL adresách. Chybně formátované parametry nebo jejich chybějící použití mohou způsobit, že data nebudou správně sledována.
 5. Buďte opatrní s přílišným počtem parametrů: Příliš mnoho UTM parametrů může vést k nečitelným a složitým URL adresám. Je důležité najít rovnováhu mezi dostatečným množstvím parametrů pro sledování potřebných dat a udržením čitelnosti a přívětivosti URL adres pro uživatele.

Proč jsou UTM parametry důležité?

Už jste pravděpodobně pochopili, co vám využívání UTM parametrů přináší za výhody. Ale pro jistotu to ještě jednou shrnu.

UTM parametry jsou důležité pro měření úspěšnosti online kampaní, protože vám umí poskytnout přesnější a konkrétnější informace o tom, které marketingové aktivity přinášejí nejlepší výsledky. Pomáhají vám identifikovat klíčové zdroje provozu, jako jsou sociální sítě, e-mailové kampaně, reklamy nebo odkazy z různých webových stránek. To vše vám umožňuje efektivnější alokaci marketingových prostředků a zdokonalování strategií na základě konkrétních dat.

Díky UTM parametrům můžete také porovnávat různé kampaně a testovat různé prvky, jako jsou cílové stránky, reklamní texty nebo obrázky. Analyzováním výsledků můžete získat hlubší porozumění chování uživatelů, jejich preference a to, co je nejvíce zajímá. Tato informace vám umožní optimalizovat vaše marketingové kampaně a dosahovat lepších výsledků.

Další výhodou UTM parametrů je schopnost sledovat konverze a ROI (návratnost investice). Pokud máte správně nastavené sledování konverzí, můžete měřit, kolik návštěvníků přišlo z jednotlivých zdrojů a kolik z nich provedlo požadovanou akci, jako je nákup, vyplnění formuláře nebo stáhnutí e-booku. To vám umožňuje efektivněji investovat své prostředky a zaměřit se na nejúčinnější strategie pro generování konverzí.

Závěrem

UTM parametry jsou nenahraditelným nástrojem pro měření účinnosti online marketingových kampaní. Pomáhají vám identifikovat zdroje provozu, sledovat účinnost jednotlivých kanálů a kampaní, a v konečném důsledku vám poskytují data, která vám pomáhají optimalizovat a zlepšovat vaše marketingové strategie. Nezapomeňte správně formátovat a používat UTM parametry ve svých odkazech a využít nástroje pro analýzu návštěvnosti, abyste získali ucelený obraz o tom, jak vaše marketingové aktivity přispívají k růstu vašeho podnikání.

Další články: