PNO výpočet

PNO snadno vypočítáte podle jednoduchého vzorečku:

PNO = (Náklady / Obrat) * 100

Zkratka PNO označuje marketingovou metriku Podíl nákladů na obratu vyjádřený v procentech. Neboli “Kolik procent z tržeb tvoří náklady”. Může vám pomoci s rozpoznáním ztrátových kampaní a je důležitým faktorem při hodnocení výkonnosti kampaní.

Jaké má být PNO?

Obecně platí, že čím nižší máte PNO, tím lépe. Nelze však stanovit ideální výší PNO, protože ta je pro každý e-shop rozdílná. Pro někoho může být 20% PNO ztrátové, ale pro jiný e-shop se může jednat o skvěle ziskové kampaně. Velkou roli zde hraje marže, kterou na svých produktech máte. 

U každého e-shopu však lze najít hranici PNO, při které jsou kampaně ztrátové a nevyplácí se jejich provoz. Pokud spouštíte reklamní kampaně, měli byste toto číslo znát a průběžně své kampaně optimalizovat tak, aby PNO nebylo vyšší než tato hranice. V takovém případě by vaše kampaně byly ztrátové a vám by se nevyplatil jejich provoz. 

Kde se s PNO můžete setkat

Metrika PNO je dnes již pevnou součástí největších nástrojů pro inzerci, jako jsou Google Ads, Facebook Ads, či tuzemský Sklik. Ve všech zmíněných nástrojích si můžete zobrazit PNO vašich kampaní a průběžně tak sledovat, zda je jejich provoz stále ekonomicky smysluplný.

Další články: