Objeveno momentálně neindexováno

Pokud Google Search Console zobrazuje zprávu “objeveno momentálně neindexováno”, znamená to, že vyhledávač Google narazil na určité stránky nebo obsah na vašem webu, které z nějakého důvodu nebyly indexovány a tedy nejsou zahrnuty ve výsledcích vyhledávání Google.

Objeveno momentálně neindexováno

Existuje několik možných důvodů, proč může být obsah momentálně neindexován:

  1. Nedávná aktualizace: Pokud jste provedli změny na svém webu nebo na konkrétních stránkách, může to trvat určitou dobu, než je Google prozkoumá a znovu indexuje. Google potřebuje čas na přečtení a zpracování nových informací.

  2. Technické problémy: Existuje několik technických problémů, které mohou zabránit indexaci obsahu. Například chyby v souboru robots.txt, který může blokovat přístup vyhledávačů ke stránkám, nebo pokud je obsah chráněn heslem, což znemožňuje vyhledávačům jeho indexaci.

  3. Duplicitní obsah: Pokud obsah na vašem webu je identický s jinými stránkami na internetu, může se stát, že Google se rozhodne indexovat pouze jednu z nich a ostatní považuje za duplikáty. To může vést k tomu, že některé stránky budou momentálně neindexovány.

  4. Pokyny z disavow toolu: Pokud jste použili nástroj Disavow tool v Google Search Console k odstranění nežádoucích zpětných odkazů, může se stát, že některé odkazy nejsou indexovány, aby se zabránilo jejich vlivu na hodnocení vašeho webu.


Je důležité analyzovat důvod, proč byl obsah označen jako momentálně neindexován a přijmout odpovídající opatření. Zkontrolujte, zda je váš obsah přístupný pro vyhledávače, jestli není přítomna chyba v souboru robots.txt, a sledujte, zda se situace po určité době nezmění. Pokud problém přetrvává, můžete se poradit s odborníky na SEO nebo se obrátit na podporu Google Search Console pro další pomoc a vysvětlení.

Další články: