Marketingový mix 7p

Marketingový mix 7P je rozšířením tradičního marketingového mixu 4P, který se skládá ze čtyř základních prvků: produktu, ceny, místa a propagace. Marketingový mix 7P přidává další tři prvky – proces, lidé a fyzické důkazy, které jsou klíčové pro vytvoření komplexní marketingové strategie. V tomto článku si podrobněji probereme, co znamenají jednotlivé prvky marketingového mixu 7P a jaký mají vliv na výsledky marketingové kampaně.

startup-gc175fe157_1280

1. Product (Produkt)

Produkt zahrnuje veškeré zboží nebo služby, které společnost nabízí. Je důležité mít na paměti, že produkt není pouze fyzický objekt, ale zahrnuje také balení, design, kvalitu, značku a další vlastnosti, které ovlivňují rozhodování zákazníka. Marketingový mix 7P klade důraz na to, aby produkt splňoval potřeby a očekávání zákazníků a aby byl v souladu s ostatními prvky marketingové strategie.

2. Price (Cena)

Cena je jedním z nejdůležitějších faktorů v marketingu. Cena by měla být stanovena tak, aby zákazníci byli ochotni zaplatit za produkt nebo službu, zároveň by měla být dostatečně vysoká, aby společnost mohla pokrýt náklady a dosahovat zisku. Cena by měla být v souladu s hodnotou, kterou produkt nebo služba nabízí.

3. Place (Místo)

Místo se vztahuje k distribuci produktů nebo služeb. Je důležité, aby zákazníci měli snadný přístup k produktu a aby byl distribuován na vhodná místa. Zahrnuje také výběr kanálů distribuce, jako jsou prodejní místa, e-shopy, distribuční centra a další.

4. Promotion (Propagace)

Propagace zahrnuje veškeré aktivity, které mají za cíl informovat zákazníky o produktu nebo službě a podpořit jejich nákup. To může zahrnovat reklamu, PR, sponzoring, direct marketing a další formy komunikace.

5. People (Lidé)

Lidé jsou klíčovým prvkem marketingového mixu 7P, protože se to týká všech lidí, kteří jsou zapojeni do poskytování produktů nebo služeb zákazníkům. Patří sem zaměstnanci, kteří mají přímý kontakt se zákazníky, jako jsou prodejci, zákaznický servis, obsluha v restauracích a další. Je důležité mít kvalifikované a přátelské zaměstnance, kteří dokážou poskytnout vysokou úroveň služeb a vytvořit pozitivní zákaznickou zkušenost.

6. Process (Proces)

Proces se vztahuje k tomu, jak společnost nabízí produkt nebo službu. Je důležité zajistit, aby proces byl efektivní, rychlý a snadno pochopitelný pro zákazníky. To může zahrnovat například objednávkový proces, přístup k informacím, doručování, poskytování služeb a další aspekty, které ovlivňují zákaznickou zkušenost.

7. Physical evidence (Fyzické důkazy)

Tento prvek je velice důležitý především při prodeji online nebo prodeji služeb. Cílem je ukázat prostředí, ve kterém produkty či služby vznikají. Ukázat fotky pracovníků, pracovního prostředí a v případě fyzických produktů to může být foto z procesu balení produktu nebo výroby. Buďte osobní a nebojte se vzít virtuálně zákazníka do vašich kanceláří a dílen.

Význam marketingového mixu 7P

Marketingový mix 7P umožňuje firmám komplexní přístup k marketingu a zahrnuje všechny prvky, které jsou potřebné k úspěšnému prodeji produktů a služeb. Jeho výhodou je, že přináší celkový pohled na marketingovou strategii, zahrnuje jak tradiční prvky marketingu (4P), tak i prvky, které jsou důležité pro moderní digitální marketing.

Využití marketingového mixu 7P může být klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy a zlepšení vztahu se zákazníky. Firma, která dokáže efektivně implementovat všechny prvky marketingového mixu 7P, má větší šanci na úspěch a růst.

Další články: