Guerilla marketing příklady

Guerilla marketing je inovativní a nekonvenční přístup k marketingu, který využívá kreativních a nápaditých způsobů, jak oslovit zákazníky. Jeho cílem je vyvolat překvapení, zaujmout a vytvořit silnou a nezapomenutelnou značku. V tomto článku se podíváme na několik příkladů guerilla marketingových kampaní, které oslovily svou originalitou a výrazným způsobem přitáhly pozornost.

berlin-wall-ga15d3a3c0_1280

Příklady Guerilla marketingu

 1. Nike – Just Do It
  Společnost Nike je známá svými inovativními a provokativními reklamními kampaněmi. Jednou z nejznámějších guerilla marketingových akcí byla vytvořena v roce 2003, kdy Nike vyvěsil na dominantní budovu v Amsterdamu obrovskou billboardovou reklamu s textem “Just Do It” a logem značky. Billboard byl viditelný z velké vzdálenosti a vytvořil silný vizuální dojem. Tato kampaň výrazně zvýšila povědomí o značce a její slogan se stal ikonickým.
 2. Volkswagen – The Fun Theory
  Volkswagen se proslavil svou sérií guerilla marketingových akcí nazvanou “The Fun Theory” (Teorie zábavy). Tato kampaň měla za cíl motivovat lidi k pozitivním změnám chování prostřednictvím zábavných a neobvyklých nápadů. Jedním z příkladů je “The Piano Stairs” (Klavírní schody), kdy byly obyčejné schody v metru vytvořeny tak, aby vydávaly zvuky jako klavír, když na ně lidé šlapali. Tímto způsobem bylo lidem umožněno “hrát” na schodech a jejich motivování, aby raději používali schody místo eskalátorů. Tato akce byla úspěšná a získala velkou pozornost a popularitu.
 3. Red Bull – Stratos Jump
  Red Bull je známý svými kreativními a odvážnými marketingovými kampaněmi. Jednou z nejvíce známých je “Stratos Jump” (Skok z výšky). V roce 2012 Red Bull podpořil Felixe Baumgartnera při jeho rekordním skoku ze stratosféry. Tato akce byla přenášena živě a stala se celosvětovým fenoménem.
 4. Blendtec – Will It Blend?
  Blendtec, výrobce mixérů a kuchyňských spotřebičů, se proslavil svou sérií videí nazvanou “Will It Blend?” (Rozmíchá to?). Ve videích se zakladatel společnosti Tom Dickson pokouší rozmíchat různé předměty, jako například mobilní telefony, golfový míček nebo dřevěné hůlky, pomocí jejich výkonných mixérů. Tato neobvyklá a zábavná série videí se stala virálním hitem a získala velkou pozornost na sociálních médiích. Tímto způsobem Blendtec předvedl sílu svých výrobků a zároveň vytvořil značku, která je spojena s výkonem a inovacemi.
 5. Coca-Cola – Happiness Machine
  Coca-Cola předvedla svou kreativitu a schopnost přinést radost lidem pomocí své kampaně “Happiness Machine” (Stroj na štěstí). V různých městech byly umístěny speciální automaty na Coca-Colu, které při stisknutí tlačítka přinášely nejen plechovky nápoje, ale také překvapení a radost ve formě balónků, květin, pizzy a dalších předmětů. Tato akce nejenže vyvolala pozitivní emoce u lidí, ale také se stala virálním videem, které bylo sdíleno po celém světě.


Guerilla marketingové kampaně jsou příkladem toho, jak značky mohou využít kreativní a nekonvenční přístup k oslovování zákazníků.
Tyto kampaně jsou často nízkorozpočtové, ale mají silný dopad a vytvářejí silné emocionální spojení se značkou. Díky své originalitě a schopnosti překvapit dokážou značky zaujmout a získat pozornost ve velmi konkurenčním prostředí.

Proč využít právě guerilla marketing?

Existuje několik důvodů, proč využít guerilla marketing jako součást vaší marketingové strategie:

 1. Originalita a výraznost: Guerilla marketing se zaměřuje na nekonvenční a kreativní přístup, který vyniká mezi tradičními formami reklamy. Tímto způsobem dokáže zaujmout a přitáhnout pozornost zákazníků.
 2. Nízké náklady: Guerilla marketingové kampaně často nevyžadují velký finanční rozpočet. Kreativita a nápaditost jsou klíčové. Můžete využít neobvyklých a levných způsobů oslovování zákazníků, jako jsou street marketingové akce, virální videa nebo sociální média.
 3. Emoční spojení se zákazníky: Guerilla marketing dokáže vytvářet silné emoční spojení se zákazníky. Kreativní a neobvyklé kampaně vyvolávají pozitivní emoce, překvapení a radost. To pomáhá budovat silnější vztah se zákazníky a zanechává trvalý dojem.
 4. Virální potenciál: Guerilla marketingové kampaně mají velký potenciál stát se virálním hitem. Kreativní a zajímavé akce často získávají pozornost na sociálních médiích a mohou se rychle šířit mezi uživateli. Tímto způsobem se můžete dostat k širšímu publiku a získat organickou propagaci.
 5. Vytvoření silné značky: Guerilla marketing vám umožňuje vytvořit unikátní a rozpoznatelnou značku. Neobvyklé a kreativní kampaně pomáhají vytvořit pozitivní asociace a rozlišit se od konkurence. Zákazníci si tak zapamatují vaši značku a její hodnoty.


Pokud hledáte nové a kreativní způsoby, jak komunikovat se svými zákazníky, guerilla marketing může být pro vás skvělou volbou.

Zásady úspěšného guerilla marketingu

Zásady úspěšného guerilla marketingu jsou klíčové pro dosažení požadovaných výsledků a účinnosti vaší kampaně. Zde je několik důležitých zásad, které byste měli mít na paměti při plánování a provádění guerilla marketingových aktivit:

 1. Kreativita a originalita: Guerilla marketing se zakládá na nekonvenčních a kreativních přístupech. Vytvořte nápadité a neobvyklé kampaně, které vyniknou mezi ostatními reklamními sděleními a přitáhnou pozornost vaší cílové skupiny.
 2. Znalost cílového trhu: Důkladně studujte a pochopte vaši cílovou skupinu. Zjistěte, jaké jsou jejich zájmy, preference a chování, abyste mohli vytvořit guerilla marketingovou kampaň, která na ně zapůsobí.
 3. Překvapení a emoce: Guerilla marketing se často zaměřuje na vyvolání překvapení a emocí u zákazníků. Vytvořte akci, která vyvolává radost, úžas nebo zvědavost. Emoční spojení s vaší značkou vytváří silný dojem a zapamatování.
 4. Integrovaný přístup: Guerilla marketing může být úspěšně propojen s dalšími marketingovými kanály. Využijte sociální média, online reklamu, tiskové zprávy nebo influencery, abyste posílili dosah a efektivitu vaší kampaně.
 5. Dobře zvolené lokality: Vyberte si vhodné lokality pro provádění guerilla marketingových aktivit. Zvolte místa, která jsou strategicky umístěná a kde je vysoký provoz zákazníků. Mějte na paměti také zákony a předpisy týkající se reklamy a povolení.
 6. Měření výkonu: Sledujte a měřte účinnost vaší guerilla marketingové kampaně. Zjistěte, jaké jsou reakce zákazníků, sledujte online diskuse a monitorujte sociální média. To vám umožní vyhodnotit, zda dosahujete stanovených cílů a jak můžete případně kampaň vylepšit.
 7. Bezpečnost a ohleduplnost: Při plánování guerilla marketingových aktivit mějte na paměti bezpečnost a ohleduplnost. Ujistěte se, že vaše aktivity neohrožují životy, majetek ani veřejný prostor. Respektujte právní předpisy a povolení pro provádění akcí. Důkladně zvažte možná rizika a připravte opatření, která minimalizují jakékoliv negativní dopady.
 1. Komunikace a sdílení: Guerilla marketing je často účinný díky síle sdílení. Ujistěte se, že vaše guerilla marketingová kampaň je snadno sdílitelná a motivujte lidi, aby ji sdíleli s ostatními. Vytvořte zábavný obsah, který bude lidem přirozeně připadat zajímavý a hodný sdílení.
 2. Flexibilita a adaptabilita: Buďte otevřeni a připraveni na změny a úpravy během provádění guerilla marketingové kampaně. Reagujte na zpětnou vazbu a reakce zákazníků a přizpůsobte svou strategii tak, aby byla co nejúčinnější. Flexibilita je klíčová v rychle se měnícím prostředí.
 3. Mějte značku v popředí: I když je guerilla marketing neobvyklý a kreativní, nezapomeňte, že je to stále součást vaší celkové marketingové strategie. Ujistěte se, že vaše značka je jasně prezentována a přenáší vaše hodnoty a poslání.


Guerilla marketing je silným nástrojem pro dosažení výrazného a efektivního marketingového účinku. S dodržením těchto zásad a pečlivým plánováním a provedením můžete vytvořit kampaně, které vyniknou, zaujmou a zapojí vaše cílové publikum. Buďte odvážní, kreativní a překvapte svět guerilla marketingem!

Typy guerillové marketingu

Existuje několik typů guerillového marketingu, které mohou být využity při tvorbě nekonvenčních kampaní. Zde je několik příkladů:

 1. Street marketing: Tento typ guerillového marketingu se zaměřuje na oslovování lidí přímo na ulici. Může zahrnovat různé akce, jako jsou pouliční performance, interaktivní instalace, graffiti, stencilování nebo chodníkové malby. Cílem je přitáhnout pozornost kolemjdoucích a vyvolat zájem o značku.
 2. Virální marketing: Virální marketing se snaží vytvořit obsah, který se bude rychle šířit mezi lidmi pomocí sociálních médií a sdílení. To může zahrnovat vtipná videa, neobvyklé reklamy, soutěže nebo výzvy, které osloví uživatele a motivují je ke sdílení s ostatními.
 3. Ambient marketing: Ambient marketing využívá neobvyklé prostředí a nekonvenčního umístění reklamy nebo propagačních prvků. Může to být například reklama na chodníku, na střechách aut nebo na lavičkách ve veřejném prostoru. Cílem je oslovit lidi ve specifickém kontextu a vyvolat zvědavost.
 4. Flashmob: Flashmob je organizované setkání skupiny lidí, které se zdá být spontánní a překvapivé. Flashmoby se často využívají k propagaci značek nebo produktů. Účastníci provádějí nějakou synchronizovanou akci, například tančí nebo zpívají, a přitahují tak pozornost okolních lidí.
 5. Guerilla reklama: Tento typ guerillového marketingu zahrnuje umístění reklamy nebo propagačního materiálu na neobvyklých místech, jako jsou například chodníky, schody, veřejné toalety nebo dopravní značky. Cílem je překvapit a přitáhnout pozornost lidí v běžných situacích.
 6. Ambasadoři značky: Guerillový marketing může zahrnovat také zapojení ambasadorů značky, kteří veřejně podporují vaši značku nebo produkt. Ambasadoři mohou provádět různé akce a prezentace v rámci svých sociálních sítí nebo veřejných událostí, aby zvýšili povědomí o značce a vybudovali důvěru.


Každý typ guerillového marketingu má své vlastní výhody a uplatnění v závislosti na cílové skupině a cílech kampaně. Některé typy mohou být vhodné pro zaujetí širokého publika, zatímco jiné se zaměřují na specifickou lokalitu nebo komunitu.

Další články: