Co je to PR článek

PR článek je nástroj, který používají firmy k získání publicity a propagaci svých produktů nebo služeb. PR článek má za úkol informovat čtenáře o nových produktech, vývoji firmy nebo o nějaké zajímavé události v rámci firmy. PR články jsou součástí PR strategie, která má za cíl zvýšit povědomí o značce a získat pozornost médií a veřejnosti.

Vlastnosti PR článku

PR článek by měl mít několik klíčových vlastností, aby byl efektivní:

 1. Jasný a srozumitelný obsah: PR článek by měl být napsán srozumitelným jazykem, aby byl snadno pochopitelný pro cílovou skupinu.
 2. Relevantní informace: PR článek by měl obsahovat relevantní informace o firmě, produktu nebo události.
 3. Zajímavý název: Název PR článku by měl být zajímavý a lákavý, aby přilákal pozornost čtenáře. Právě název rozhoduje o tom, zda si lidé váš PR článek vůbec rozkliknou.
 4. Dobře strukturovaný: PR článek by měl být dobře strukturovaný s názvem, úvodem, hlavním tělem a závěrem.
 5. Přesvědčivé argumenty: PR článek by měl obsahovat přesvědčivé argumenty, proč by měli lidé zvolit produkt nebo službu firmy.
 6. Vizualizace: PR článek by měl být vizuálně atraktivní, s obrázky nebo grafy, aby přilákal pozornost čtenáře.

Jak použít PR článek v PR strategii

PR článek je součástí PR strategie, která má za cíl zvýšit povědomí o značce a získat pozornost médií a veřejnosti. PR článek může být použit jako nástroj pro propagaci nového produktu, události nebo pro zvýšení povědomí o firmě.

PR článek by měl být napsán pro určitou cílovou skupinu a měl by být rozeslán do médií, které jsou relevantní pro danou skupinu. Může být také sdílen na sociálních sítích a na webových stránkách firmy.

Úspěšný PR článek může přinést mnoho výhod pro firmu, jako jsou:

 1. Zvýšení povědomí o značce a produktu.
 2. Získání pozornosti médií a veřejnosti.
 1. Posílení důvěryhodnosti firmy a produktu.
 2. Získání nových zákazníků.
 3. Podpora prodeje produktů.
 4. Vytvoření pozitivního obrazu firmy.


PR článek by měl být součástí celkové PR strategie firmy, která může obsahovat také tiskové zprávy, rozhovory s médii, spolupráci s influencery a další nástroje.
Klíčové je mít jasně definovaný cíl a cílovou skupinu a následně vybrat nástroje, které budou nejefektivnější pro dosažení těchto cílů.

Jak napsat úspěšný PR článek

Napsání úspěšného PR článku vyžaduje několik klíčových kroků:

 1. Definovat cíl: Před psaním PR článku je důležité si jasně definovat cíl, kterého chcete dosáhnout. Může to být zvýšení povědomí o značce, propagace nového produktu nebo služby nebo podpora prodeje.
 2. Určit cílovou skupinu: Pro úspěšný PR článek je důležité určit, koho chcete oslovit. Je nutné zvážit, kdo by měl být cílovou skupinou, jaké jsou její zájmy, preference a zvyklosti.
 3. Zvolit zajímavý název: Název PR článku je důležitým prvkem, který přitahuje pozornost čtenářů. Zvolte název, který bude zajímavý a výstižný.
 4. Strukturovat článek: PR článek by měl být strukturován s názvem, úvodem, hlavním tělem a závěrem. Úvod by měl být krátký a lákavý, aby přilákal pozornost čtenáře.
 5. Psát srozumitelným jazykem: PR článek by měl být napsán srozumitelným jazykem, aby byl snadno pochopitelný pro cílovou skupinu.
 6. Používat přesvědčivé argumenty: PR článek by měl obsahovat přesvědčivé argumenty, které podpoří váš cíl a osloví cílovou skupinu.
 7. Použít vizuální prvky: Použijte vizuální prvky, jako jsou obrázky nebo grafy, které pomohou přilákat pozornost čtenářů
 8. Vyzkoušet PR článek na testovací skupině: Než PR článek publikujete, je dobré ho vyzkoušet na testovací skupině. Zjistíte tak, jak bude článek přijat a zda osloví vaši cílovou skupinu.
 9. Publikovat a sdílet: Po dokončení PR článku ho můžete publikovat na svých webových stránkách, blogu nebo sociálních sítích. Dále ho můžete sdílet s novináři, blogery nebo influencery, kteří by mohli být pro vaši cílovou skupinu zajímaví.

Jak měřit úspěch PR článku

Měření úspěchu PR článku je důležité, abyste zjistili, zda jste dosáhli svého cíle a zda je vaše PR strategie úspěšná. K měření úspěchu PR článku můžete použít následující metriky:

 1. Počet zobrazení: Počet zobrazení ukazuje, kolik lidí si PR článek přečetlo.
 2. Engagement: Engagement ukazuje, jak moc se čtenáři angažovali s vaším PR článkem. Může se jednat o počet komentářů, sdílení nebo reakcí na sociálních sítích.
 3. Konverze: Konverze ukazuje, kolik lidí po přečtení PR článku provedlo požadovanou akci, například nákup produktu. Toto by měla být hlavní metrika, podle které budete úspěšnost PR článku hodnotit, pokud je vaším cílem zisk z marketingových aktivit.
 4. Vliv na SEO: PR články mohou mít vliv na SEO vašich webových stránek. Pokud se PR článek umístí na relevantních webových stránkách, může to mít pozitivní vliv na pozici vašich stránek ve vyhledávačích.

Zisk nových kontaktů: PR články mohou pomoci získat nové kontakty a potenciální zákazníky.

Pozor na weby publikující pouze PR články.

Článek máte napsaný, ale kam s ním teď? Na internetu najdete desítky webů, které nabízejí zveřejnění vašeho PR článku. Obvykle za drobnou úplatu. Dejte si na takové weby pozor. 

Weby, které se zaměřují pouze na zveřejňování PR článků, mohou být nebezpečné pro značku, která se rozhodne takovéto weby využít jako prostředek pro propagaci svých produktů a služeb. Tyto weby často nemají žádnou redakční politiku, neřeší kvalitu obsahu a zveřejňují všechny PR články bez jakékoliv kontroly. To znamená, že značka si nemůže být jistá, že její PR článek bude zveřejněn na kvalitních a relevantních webových stránkách.

Dalším nebezpečím je, že tyto weby často používají tzv. “nofollow” odkazy, což znamená, že odkaz na webovou stránku značky nebude mít žádný vliv na její pozici ve vyhledávačích. To znamená, že značka nebude moci využít PR článek jako nástroj pro zlepšení SEO svých webových stránek.

Kromě toho, weby zaměřené pouze na zveřejňování PR článků jsou často ignorovány lidmi, kteří hledají relevantní informace na internetu. To znamená, že značka nebude mít přístup k relevantní cílové skupině.

Je tedy důležité si dávat pozor na weby, které se zaměřují pouze na zveřejňování PR článků a věnovat pozornost kvalitě a relevantnosti webů, na kterých budou PR články zveřejněny. Je lepší využít služeb specializovaných PR agentur, které mají zkušenosti s propagací produktů a služeb a znají nejlepší způsoby, jak PR články využít pro propagaci značky.

Jaký vliv na SEO může mít zveřejnění článku na takovém webu?

Zveřejňování PR článků na “špatných” webech může mít negativní dopad na SEO značky. Vyhledávače jako Google se snaží poskytnout uživatelům co nejrelevantnější a nejkvalitnější výsledky. Pokud značka zveřejní PR článek na webových stránkách s nízkou kvalitou, může to mít negativní dopad na SEO značky.

Zveřejňování PR článků na špatných webech může vést k penalizaci vyhledávačů a snížení pozice značky ve výsledcích vyhledávání. V nejhorším případě může být značka dokonce penalizována a její webové stránky mohou být zcela vyloučeny z vyhledávání.

Je proto důležité, aby značka pečlivě vybírala weby, na kterých bude zveřejňovat své PR články, a aby se vyvarovala webových stránek s nízkou kvalitou, které mají nekvalitní obsah a nízkou autoritu. Značka by se měla soustředit na propagaci svých produktů a služeb na kvalitních a relevantních webových stránkách, aby zajistila nejen úspěšnou propagaci, ale také dobré výsledky v SEO.

Závěrem

PR článek je důležitým nástrojem pro zvyšování povědomí o značce a propagaci produktů a služeb. Jeho úspěšnost závisí na jasně definovaném cíli a cílové skupině, zajímavém obsahu, přesvědčivých argumentech a správném využití vizuálních prvků. Úspěch PR článku lze měřit pomocí různých metrik, jako jsou počet zobrazení, engagement, konverze, vliv na SEO a zisk nových kontaktů.

Může vám však také uškodit, pokud jej budete vkládat pouze na PR weby s nízkou relevancí.

Další články: