Co je proforma faktura

Proforma faktura je dokument, který slouží k předběžnému stanovení ceny zboží nebo služby. Obsahuje podobné informace jako standardní faktura, včetně popisu zboží nebo služby, množství, jednotkové ceny, celkové ceny, daňových sazeb a platebních podmínek. Nicméně, proforma faktura se vystavuje před tím, než je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, a slouží k zajištění předběžného souhlasu se zákazníkem ohledně cenových podmínek a dalších podrobností.

Proforma faktura se často používá pro zahraniční obchod, protože mnoho zemí vyžaduje proforma fakturu jako součást procesu dovozu. Slouží k tomu, aby celní orgány a dovozci mohli ověřit přesnost údajů o ceně, množství a dalších podrobnostech zboží nebo služby, která bude do země dovezena.

Proforma faktura nemá účetní hodnotu a nelze ji použít jako náhradu za standardní fakturu. Jedná se o dohodu o ceně, která slouží k zajištění souhlasu zákazníka s nabízenou cenou a podmínkami před tím, než je zboží dodáno nebo služba poskytnuta.

Další články: