Co je GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je legislativní rámec Evropské unie, který upravuje ochranu osobních údajů a soukromí občanů. Byl přijat 25. května 2018 a nahradil předchozí směrnici o ochraně osobních údajů. Cílem GDPR je posílit ochranu osobních údajů jednotlivců a zvýšit transparentnost a odpovědnost subjektů zpracovávajících osobní údaje.

gdpr-g2972eb8b1_1280

GDPR stanovuje řadu zásad a pravidel, které mají zajistit správné nakládání s osobními údaji. Mezi hlavní prvky GDPR patří:

 1. Rozšířený rozsah: GDPR se vztahuje na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, bez ohledu na jejich sídlo nebo umístění.

   

 2. Souhlas: Organizace musí získat souhlas jednotlivců pro zpracování jejich osobních údajů. Souhlas musí být vyjádřen jednoznačně, informovaně a svobodně.

   

 3. Práva jednotlivců: GDPR poskytuje jednotlivcům práva týkající se jejich osobních údajů, včetně práva na přístup k údajům, opravu, výmaz, přenositelnost a omezení zpracování.

   

 4. Odpovědnost a transparentnost: Organizace musí prokazovat dodržování GDPR a být transparentní vůči jednotlivcům ohledně zpracování jejich osobních údajů.

   

 5. Bezpečnost a ochrana údajů: GDPR klade důraz na zabezpečení osobních údajů a vyžaduje přijetí vhodných technických a organizačních opatření k jejich ochraně.

   

 6. Sankce: GDPR stanovuje vysoké sankce za porušení jejich ustanovení, které mohou dosáhnout až 4 % celosvětového obratu organizace.


GDPR má významný dopad na organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU.
Tyto organizace musí zajistit, že dodržují zásady a požadavky GDPR a chrání osobní údaje svých uživatelů. Tím se zvyšuje důvěra spotřebitelů v ochranu jejich soukromí a zvyšuje se transparentnost a odpovědnost v digitálním prostředí.

Ve světě stále rostoucího digitálního prostoru a sběru osobních údajů je GDPR významným krokem směrem k ochraně soukromí jednotlivců a regulaci zpracování osobních údajů. Jeho dodržování je nezbytné pro organizace, které chtějí působit na evropském trhu a budovat důvěru a respekt svých uživatelů.

Další články: