Co je EAN a jak se používá v obchodě

EAN je zkratka pro “European Article Number”, což je univerzální kódový systém používaný pro jedinečnou identifikaci výrobků a položek. Tento systém byl vyvinut organizací GS1 (dříve EAN International) a je v současné době mezinárodním standardem pro obchodní transakce.

can-g1589c42f9_1280

EAN kód je často označován jako čárový kód, který se skládá z čárových pruhů a čísel. Tyto kódy jsou umístěny na produktech, obalech a etiketách a slouží k jednoznačné identifikaci konkrétního výrobku. Díky EAN kódu mohou prodejci a zákazníci snadno identifikovat a sledovat zboží v rámci dodavatelského řetězce.

EAN kódy mají různé formáty, včetně EAN-13, EAN-8 a UPC (Universal Product Code). Nejběžnější formát je EAN-13, který se skládá z 13 číslic. Prvních pár číslic EAN kódu identifikuje konkrétní zemi nebo region, následovaných čísly identifikujícími výrobce a konkrétní výrobek. Poslední číslice je kontrolní číslice, která slouží k ověření správnosti kódu.

EAN kódy se využívají v různých oborech a sektorech, včetně maloobchodu, logistiky, elektroniky, potravinářství a dalších. Jejich hlavní výhodou je jednoznačná identifikace výrobku, což usnadňuje sledování skladových zásob, správu inventáře, prodej a fakturaci.

Pokud jste malým podnikatelem nebo chcete začít prodávat své vlastní výrobky, může být pro vás získání EAN kódů nezbytné. Existují organizace, které vydávají EAN kódy pro jednotlivé výrobce nebo je lze také zakoupit prostřednictvím certifikovaných poskytovatelů.

Další články: