Ambush marketing: Nečekaný tah ve světě reklamy

V oblasti marketingu existuje mnoho různých technik a strategií, které společnosti využívají k získání pozornosti a vytvoření konkurenční výhody. Jednou z těchto technik je ambush marketing, což je způsob, jakým společnosti využívají velké události nebo akce svých konkurentů k propagaci vlastní značky, aniž by na to měly oficiální sponzorská práva. Ambush marketing představuje nečekaný tah ve světě reklamy, který může být zároveň kontroverzní.

hand-gce579ad41_1280

Co je ambush marketing?

Ambush marketing je forma reklamní strategie, při které společnost využívá významné události, jako jsou sportovní soutěže, kulturní akce nebo veřejné události, ke zvýšení viditelnosti své značky. Tato strategie je obvykle používána společnostmi, které nejsou oficiálními sponzory dané události, ale chtějí získat maximální výhody z jejího mediálního pokrytí a zájmu veřejnosti.

Příklady ambush marketingu

  1. Neautorizované spojení se soutěží: Společnost, která není oficiálním sponzorem sportovní soutěže, se snaží vytvořit dojem, že je spojena s danou událostí. Může například vytvořit reklamy nebo akce, které obsahují symboliku soutěže, logo nebo jméno jejích účastníků, aby získala pozornost veřejnosti.
  2. Reklama poblíž místa konání akce: Společnost může umístit své reklamy nebo billboardy poblíž místa konání velkého sportovního utkání nebo hudebního festivalu, aniž by měla sponzorská práva. Tímto způsobem se snaží využít velkého počtu diváků a návštěvníků akce a získat jejich pozornost.
  3. Propagace pomocí sociálních médií: Společnosti mohou využít sociální média k propagaci své značky během významných událostí. Mohou například vytvářet obsah, který je relevantní pro danou událost, používat hashtagy spojené s událostí a zapojovat se do konverzací online komunity.


Možná si někteří fotbaloví fanoušci vzpomenout na
finále Ligy mistrů UEFA v roce 2019. Na hřiště tehdy vběhla mladá polonahá žena v body, na kterém měla nápis Vitaly Uncensored, který odkazoval na stránky s obsahem pro dospělé. Přes noc se této ženě zvýšil počet followerů na Instagramu z 230 000 na více než 1 milion. Všude se o ní psalo a ve všech novinách byla vidět fotografie nápisu. Toto je příklad ambush marketingu. 

Kontroverze a právní aspekty

Ambush marketing je často předmětem kontroverze a může vyvolvolat právní a etické otázky. Jedním z hlavních problémů je porušení sponzorských práv. Oficiální sponzoři událostí platí vysoké částky za práva na asociaci se soutěží nebo akcí a využívání jejich symboliky. Ambush marketing tak může narušit tato práva a poškodit investice oficiálních sponzorů.

Některé země mají zákony a nařízení, která se týkají ambush marketingu a brání neoprávněnému využití symboliky nebo jména události. Tyto zákony mají chránit sponzory a zajistit spravedlivé prostředí pro všechny účastníky. Porušení těchto zákonů může mít právní následky, včetně žalob a udělování pokut.

Navíc, ambush marketing může poškodit pověst značky. Pokud je tato technika používána agresivně nebo neeticky, může to vést k negativnímu vnímání společnosti ze strany veřejnosti. Zákazníci mohou považovat takové chování za nepoctivé a manipulativní, což může mít negativní dopad na dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Ambush marketing je tedy dvojsečný meč. Na jednu stranu může poskytnout společnostem příležitost získat pozornost veřejnosti a vytvořit konkurenční výhodu bez vysokých nákladů na oficiální sponzorství. Na druhou stranu může porušovat práva oficiálních sponzorů a poškozovat pověst značky.

Při používání ambush marketingu je důležité zvážit právní aspekty, dodržovat pravidla a vyhnout se agresivním a neetickým praktikám. Spolupráce s právními odborníky a dodržování zásad etického marketingu je klíčem k tomu, aby ambush marketing byl efektivní a současně zákonný a etický.

Další články: