Čistý zisk výpočet

Čistý zisk výpočet Čistý zisk je jedním z nejdůležitějších ukazatelů finanční výkonnosti společnosti a slouží k posouzení ziskovosti podnikání. Jedná se o částku, která zůstává společnosti po odečtení všech nákladů, výdajů a daní z celkového výnosu. V tomto článku si podrobněji vysvětlíme, jak se čistý zisk vypočítá a jaký má význam pro hodnocení finančního stavu […]

PNO výpočet

PNO výpočet PNO snadno vypočítáte podle jednoduchého vzorečku: PNO = (Náklady / Obrat) * 100 Zkratka PNO označuje marketingovou metriku Podíl nákladů na obratu vyjádřený v procentech. Neboli “Kolik procent z tržeb tvoří náklady”. Může vám pomoci s rozpoznáním ztrátových kampaní a je důležitým faktorem při hodnocení výkonnosti kampaní. Jaké má být PNO? Obecně platí, […]